Interna utbildningar

Carolina

Som anställd på SUEZ har du möjlighet att gå våra interna kurser. Inloggningskoderna hittar du på intranätet under ”Personal/HR > SITA Akademien”. Logga sedan in här till höger – så är du igång.