Alla våra utbildningar

Vi är i början av en revolution: En ekonomisk och social revolution, en ekologisk och industriell revolution, en individuell och kollektiv revolution. Vi är i början av en resursrevolution.

Med en historia inom branschen som sträcker sig mer än 150 år tillbaka, med en närvaro i mer än 70 länder, med en expertis och ett engagemang från mer än 80 000 anställda, och nu med ett gemensamt varumärke – SUEZ environnement – vet vi att vi inte kan genomföra revolutionen ensamma.

Idag är vi mer motiverade och ambitiösa än förut, eftersom vi står inför utmaningen att tillsammans säkra resurserna som är avgörande för vår framtid, och att tillsammans skriva ett nytt blad för vår gemensamma historia.

Vi är redo. Är du?

Alla våra utbildningar är utformade för att vi tillsammans ska kunna göra ett bättre arbete för att säkra vår planets resurser. För enkelhetens skull har vi delat in dem i:

Publika utbildningar

Utbildningar för våra kunder

Interna utbildningar

Välj det som passar dig bäst.